O CO JDE

SimplyAIR je komplexní řídící systém určený pro vícezónové větrání částí objektů jednou centralizovanou vzduchotechnickou jednotkou. Systém je navržen tak, aby se jeho funkcionality daly škálovat dle požadavku zákazníka.

Systém SimpliAIR byl vyvinut v úzké spolupráci se společností Lindab CZ

Přesná regulace dodávaného množství vzduchu pomocí VAV Kompakt

VAV kompakt obsahuje dva kusy VAV ventilu. VAV ventil je tlakově nezávislé zařízení, které dokáže zajistit přesné požadované množství na výstupu.

Součástí VAV kompakt je SimplyBOX, do kterého se připojují veškeré prvky systému SimplyAIR. Tento box slouží jako přípojné rozhraní mezi konkrétní větranou zónou a společnými rozvody. SimplyBOX napájí všechny k němu připojené komponenty a v případě výpadku napájení VAV kompaktu převezme napájení zálohový systém 

Řízení VAV ventilů zajišťuje komunikační protokol od společnosti BELIMO tzv. MP-Bus. Tato komunikační linka umožňuje libovolný typ kabeláže a tím snižuje nároky na montáž celého systému

Maximálně efektivní řízení centrální VZT jednotky

Jednou ze stěžejních funkcí systému SimplyAIR je maximálně efektivní řízení výkonu centrální vzduchotechnické jednotky. 

Výkon ventilátorů je řízen tzv. systémem skutečné polohy klapky VAV ventilu. Tento způsob řízení výkonu ventilátorů zajišťuje, že VZT jednotka dodává právě jen potřebné množství vzduchu, které je potřeba. Tím je zajištěno, že v potrubí není zbytečně veliký tlak a tím jsou eliminovány případné akustické jevy v potrubí a na VAV kompaktech.

Aby bylo možné řídit výkon tímto způsobem, je nutné pracovat s informacemi ze všech VAV kompaktů. K tomuto účelu je použit již výše zmíněný komunikační protokol MP-Bus.

Systém SimplyAIR dosahuje úspory na spotřebě el. energie až 30% oproti řízení výkonu na konstantní tlak.

Zálohované napájení všech ovládaných komponent

Systém SimplyAIR zálohuje všechny slaboproudé komponenty řízené řídícím systémem. To umožňuje řádné ukončení řízení celého systému i při výpadku napájení celé budovy.

Každý VAV kompakt je vybaven vlastním zdrojem 24VDC, tím jsou napájeny jak pohony, tak i aktivní senzorika. V případě, že dojde k výpadku napájení VAV kompaktu, převezme napájení záloha z řídícího systému a tento VAV kompakt uzavře . Tímto je zajištěno, že systém dokáže stabilně regulovat výkon VZT i v případě výpadku napájení, protože komunikace se všemi prvky je stále funkční. To je velmi důležité jak pro vlastní řízení výkonu VZT, tak pro následné zpracování podkladů pro rozúčtování nákladu centrální VZT jednotky. Informace o výpadku napájení respektive o uzavření VAV kompaktu je přenesena do aplikace SimplyCORE.

Rozúčtování nákladů na provoz centrální VZT jednotky

Protože systém SimplyAIR neustále získává data o dodávaném množství vzduchu ze všech připojeních VAV kompaktů, je na základě těchto dat možné vypočítat jaký podíl spotřeby vzduchu má každý jednotlivý VAV kompakt. 

Získaná data jsou průběžně ukládána do Cloudu a archivována po dobu 10 let.

Výstupem této funkce je procentuálně vyjádřený podíl na celku za kalendářní měsíc. Jedná se tedy o podklad pro Správce objektu nebo Facility společnost, která na základě toho může provést rozúčtování pro jednotlivé nájemce nebo uživatele. 

Je potřeba zdůraznit, že v současné době neexistuje přesnější způsob rozúčtování spotřeby vzduchu, protože neexistuje certifikovaná metoda měření. V případě SVJ je nutné princip tohoto rozúčtování zapracovat do stanov SVJ.

Řízení až 4 ks pohonů a jednoho 0/1 prvku pro jednu zónu

Prostřednictvím VAV Kompakt lze ovládat až čtyři MP kanály a jeden binární výstup. Dva MP kanály jsou vyčleněny pro vlastní VAV ventily. Další dva kanály jsou volné pro další příslušenství jako je např.

 • Třícestná TATBU klapka
 • Energy Valve
 • MP pohon pro ovládání teploty topné vody
 • apod.
Binární výstup je 24VDC. Tento výstup lze použít:

 • Ovládání Termohydraulické hlavice pro On/Off ovládání přívodu topné vody do bytu
 • Ovládání 2-3 bodového pohonu 
 • apod.

Základní komunikačním protokolem pro řízení pohonů v rámci jedné zóny je protokol MP-Bus. Každý MP pohon může přenášet na komunikační lince jednu senzorickou hodnotu. Senzorický kanál přívodního VAV ventilu je obsazen signalizací výpadku napájení VAV kompaktu. Lze připojit tuto senzoriku

 • Teplotní čidlo Ni1000, NTC10k
 • Aktivní senzoriku z výstupem 0..10V např. čidlo CO2, Relativní vlhkosti, VOc atd.
 • Binární vstup bezpotenciálový

Dvě boost tlačítka pro jednu zónu se třemi režimy chodu

Jak dosáhnout tří módů v rámci dvou tlačítek?

Řešení není nijak složité. Systém SimplyAIR umožňuje v každé zóně instalovat dvě tlačítka pro rychlou změnu režimu větrání. Převážně se tyto tlačítka používají jako Boost tlačítka v bytových jednotkách pro prostory kuchyně, toalety a koupelny. Jak tedy bylo dosaženo třech respektive čtyř funkcí na dvou tlačítkách?

 1. Není stisknuté žádné tlačítko (Mód Normal) Systém větrá na základě nastavení nebo koncentrace CO2 (záleží na konfiguraci)
 2. Je stisknuté tlačítko Boost1 (Mód Boot kuchyně). Sytém zareaguje změnou množství vzduchu nebo přesměrováním odtahu pouze na prostor kuchyně. Na nastavenou dobu
 3. Je stisknuté tlačítko Boost2 (Mód WC,Koupelna).Sytém zareaguje změnou množství vzduchu nebo přesměrováním odtahu na intenzivní odvod vzduchu z prostoru WC a koupelny. Na nastavenou dobu
 4. Pokud bylo stisknuto tlačítko Boost1 a v době aktivity jeho režimu bylo stisknuto tlačítko Boost2 (Mód Nározové větrání objektu.  Jeli instalována TATBU klapka přenastaví se do polohy módu 1 (Normal) ale zvýší se množstvý přiváděného a odtahovaného vzduchu. Tím se dosáhne nárazového provětrání celé zóny (bytu). Tento mó je také omezen časem

Vzdálený přístup Servis/Facility

V rámci vývoje systému SimplyAIR byl klade důraz na nastupující trendy v oblasti Servisu a Facility. Jednoznačným trendem budoucnosti je konektivita a vzdálený přístup k provozovanému zařízení.

Servis: Při řešení poruch na systému SimplyAIR není nutná fyzická přítomnost odborníka na danou problematiku. Postačí přítomnost běžné obsluhy. Servisní technik s dokonalou znalostí systému má přístup přímo do řídících jednotek. Pomocí diagnostických nástrojů a telefonického navádění obsluhy nebo místního technika dokáže přesně určit příčinu a poradit s odstraněním.

Facility: V rámci řádné péče o systém SimplyAIR je správce (Fecility manager) informován o požadavku systému na pravidelnou údržbu nebo výměnu spotřebního materiálu. Systém SimplyAIR neustále monitoruje stav filtrů pomoví analogového měření úrovně zanesení, tím dává Fecility společnosti dostatek času na zajištění potřebných náhradních dílů.

Všechny poruchové stavy jsou předávány kompetentním lidem, to umožňuje velmi rychlou reakci na vzniklou poruchu. Pro klienta to znamená, že se nemusí o své zařízení starat.